ОСОБЛИВОСТІ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПІДЗЕМНИХ ВОД У ТЕРИГЕННИХ ВІДКЛАДАХ ЕОЦЕНУ ТА АЛЬБ-СЕНОМАНУ В БАСЕЙНІ ДНІПРА

Автор(и)

  • Наталія ЛЮТА Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна
  • Ірина САНІНА ДУ "Науково-інженерний центр радіогідрогеоекологічних полігонних досліджень НАН України", Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2713.104.13

Ключові слова:

Дніпровсько-Донецький артезіанський басейн, масиви підземних вод у відкладах еоцену, масиви підземних вод у відкладах альб-сеноману, якісний стан підземних вод, мінералізація, гідрохімічна зональність

Анотація

Вступ. Дніпровсько-Донецький артезіанський басейн є найбільшим в Україні за площею і ресурсами гідрогеологічним регіоном І порядку. Основні прогнозні ресурси в його межах приурочені до водоносного горизонту у відкладах еоцену та водоносного комплексу у відкладах альб-сеноману. Ці горизонт і комплекс є основними – на них базується централізоване водопостачання цілої низки великих населених пунктів, тому вивчення їхнього хімічного складу має виняткове значення. Частини згаданих водоносних горизонту і комплексу, що мають воду питної якості, ідентифіковано як групи масивів підземних вод (МПзВ) – об'єкти моніторингу підземних вод, для яких повинні бути визначені екологічні цілі і ризики недосягнення цих цілей. Водночас природний якісний склад води цих груп МПзВ відзначається значною просторовою неоднорідністю, що необхідно враховувати під час визначення тенденцій його змін та конкретизації екологічних цілей. Метою досліджень було встановити особливості просторового розподілу вод різного хімічного складу. Об'єктом досліджень були водоносні горизонти у відкладах еоцену та альб-сеноману в межах Дніпровсько-Донецького артезіанського басейну (басейн Дніпра), предметом – хімічний склад води згаданих водоносних горизонтів.

Методи. Для досягнення поставлених цілей було зібрано, узагальнено та проаналізовано дані щодо хімічного складу водоносного горизонту у відкладах еоцену та водоносного комплексу у відкладах альб-сеноману з опублікованих і фондових джерел. Інформацію було опрацьовано із застосуванням геоінформаційних систем, створено базу даних, що дає змогу генерувати спеціалізовані карти та виконувати спільний аналіз даних.

Результати. Досліджено мінералізацію і макрокомпонентний склад підземних вод у теригенних відкладах еоцену та альб-сеноману в басейні Дніпра, встановлено особливості їхнього просторового розподілу. Особливу увагу приділено експлуатаційним ділянкам, де розвідано запаси обох груп МПзВ. Детально схарактеризовано якісний, у тому числі мікрокомпонентний, склад підземних вод у теригенних відкладах еоцену та альб-сеноману на території м. Чернігова. Визначено особливості формування хімічного складу підземних вод у теригенних відкладах еоцену та альб-сеноману.

Висновки. Встановлено, що незважаючи на те, що обидва МПзВ перебувають у зоні активного водообміну, вміст макро- і мікрокомпонентів у них досить суттєво відрізняється. Зокрема, у воді в МПзВ у відкладах альб-сеноману макрокомпонентний склад води більш однотипний, а вміст макро- і мікрокомпонентів вирізняється меншим розмахом коливань. Визначені особливості природного якісного складу досліджених МПзВ слід враховувати в процесі проведення моніторингу підземних вод, зокрема при уточненні екологічних цілей та визначенні періодичності спостережень за якісним станом підземних вод. 

Посилання

Goshovsky, S., Sanina, I., & Lyuta, N. (2019). Identification and delimitation of groundwater bodies in the Dnipro River basin, Ukraine. Final report [in Ukrainian]. https://www.euwipluseast.eu/images/2019/04/GWBDelineation-DNIPRO_UA_final.pdf

Kolyabina, I. L., Shestopalov, V. M., & Kasteltseva, N. B. (2021). Сhemical composition of drinking groundwater of Kyiv deposit formation mechanisms (on the example of Obolon water intake). Geological Journal, 2, 24–46 [in Ukrainian].

Koshlyakova, T. O. (2011). Changes in the chemical composition of drinking groundwater in Kyiv during operation. Coll. Science. etc. IGS NAS of Ukraine, 4, 84–89 [in Ukrainian].

Lysyanyi, N.N. (1996). Hydrochemical studies within the limits of the Chernigov residential and industrial agglomeration and adjacent areas. Report.SRGP "Sevgeologiya" [in Russian].

Sobolevsky, E.E. (1981). Generalization of materials on the prospective assessment of exploitable groundwater reserves in the Ukrainian SSR. Report. CTE [in Russian].

State balance of minerals of Ukraine. (2017). Drinking groundwater. SSPE "Geoinform of Ukraine" [in Ukrainian].

State balance of minerals of Ukraine. (2021). Drinking groundwater. SSPE "Geoinform of Ukraine" [in Ukrainian].

State of groundwater. (2021). Yearbook. State Service of Geology and Subsoil of Ukraine.State Information Geological Fund of Ukraine [in Ukrainian].

Zhovinsky, E. Ya., Kuraieva, I. V., Kryuchenko, N. O., & Dmytrenko, A. E. (2001). Geological and geochemical conditions of the formation of fluorine-bearing provinces of Ukraine. Mineralogical Journal, 23. 5/6. 31–36 [in Ukrainian].

Yakovlev, V. V. (2015). Regularity of formation of the salt composition of natural waters of the active water exchange zone of Ukraine. Bulletin of KHNU. Ser. Geology, Geography, Ecology, 43. 93–100 [in Ukrainian].

Yakovlev, V. V. (2012). Residual reserves of relict freshwater in the reservoirs of the Kyiv. Collection of scientific papers of the Institute of Environmental Geochemistry, 20, 134–138 [in Ukrainian].

Завантаження

Опубліковано

07.05.2024

Як цитувати

ЛЮТА, Н., & САНІНА, І. (2024). ОСОБЛИВОСТІ ХІМІЧНОГО СКЛАДУ ПІДЗЕМНИХ ВОД У ТЕРИГЕННИХ ВІДКЛАДАХ ЕОЦЕНУ ТА АЛЬБ-СЕНОМАНУ В БАСЕЙНІ ДНІПРА. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 1(104), 107-114. https://doi.org/10.17721/1728-2713.104.13