МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРИТИЧНОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Станіслав ЛИТВИНЮК Державна комісія України по запасах корисних копалин, Київ, Україна
  • Наталія БАРЯЦЬКА ТОВ "Софтмайн", Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2713.104.10

Ключові слова:

критична мінеральна сировина, управління мінеральними ресурсами, категорії, ознаки класифікацій, рамкова класифікація Організації Об'єднаних Націй (РКООН), система управління ресурсами Організації Об'єднаних Націй (СУРООН)

Анотація

Промислова та технологічна увага до критичної (стратегічної) мінеральної сировини у глобальній економіці з огляду на її природну обмеженість набуває ключового значення. Забезпеченість країни (або регіону) сировиною є чинником економічної безпеки, автономності та засобом страхування від глобальних криз. Світові та регіональні аналітичні дослідження щодо оцінки ресурсів мінеральної сировини, в контексті розвитку циркулярної та ресурсоефективної (низьковуглецевої) економіки, виявили ряд проблемних питань, пов'язаних з різними методичними підходами до оцінки, класифікації, обліку та управління критичної мінеральної сировини (КМС). Уніфікація таких підходів для економічно пов'язаних регіонів є шляхом до створення надійних ланцюгів постачання КМС та сталого економічного розвитку. З метою виконання окреслених завдань було використано широкий комплекс досліджень, який включав загальнонаукові та спеціальні методи наукових і прикладних досліджень. Окрім загальнотеоретичних методів аналізу, статистики та систематизації використано комплекс методів геологічного та техніко-економічного вивчення мінеральної сировини. Розглянуто різні класифікаційні системи, що використовуються для оцінки та управління КМС. Наведено практичний досвід застосування рамкової класифікації Організації Об'єднаних Націй (РКООН) під час оцінки ресурсного потенціалу видів критичної мінеральної сировини в Україні (без вуглеводнів та підземних вод) в переліку Європейського Союзу. Враховуючи поточний стан мінерально-сировинної бази України, авторами запропоновано методичні інструменти приведення Державного балансу до інтегрованого системного обліку згідно з РКООН. Аналіз Державного балансу України з використанням підходів РКООН виявив головні перспективи розвитку мінеральносировинної бази, що пов'язані з потенційними та перспективними проєктами по 22 елементах зі списку критичної мінеральної сировини ЄС. Україна має всі передумови стати учасником програм Європейського Союзу, що покликані створити стійкі моделі ланцюгів постачання різноманітних ресурсів для переходу на споживання замкнутого циклу з нульовими відходами. 

Посилання

Australia's Critical Minerals List. (2023). Department of industry science energy and resources australia. https://www.industry.gov.au/publications /australias-critical-minerals-list

Balega, A., Vyzhva. S., & Kurylo. M. (2018). Institutional provision of geological study and use of subsoil: national and international exploration. Vysnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology, 4(83). 63–72 [in Ukrainian].

Bariatska, N. (2020). The concept of critical minerals as a mean of stimulate the development of subsoil use in Ukraine. Mineral resources of Ukraine, 2, 13–19 [In Ukrainian].

Bridging Document between CRIRSCO and UNFC. (2015). UNECE. https://unece.org/fileadmin/DAM/energy/se/pdfs/UNFC/UNFC_specs/Revised_ CRIRSCO_Template_UNFC_Bridging_Document.pdf

Canada and U.S. Finalize Joint Action Plan on Critical Minerals Collaboration (2020). Natural Resources Canada. News release. Ottawa, Ontario. https://www.canada.ca/en/natural-resources-canada/news/2020/01 /canada-and-usfinalize-joint-action-plan-on-critical-minerals-collaboration.html

Carrara, S., Bobba, S., Blagoeva, D. et al. (2023) Supply chain analysis and material demand forecast in strategic technologies and sectors in the EU – A foresight study. Publications Office of the European Union, Luxembourg. https://doi.org/10.2760/386650.

Classification of reserves and resources of minerals of the State Fund of Subsoil. (1997). Approved by the resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine № 432 of 05.05.97. Official Gazette of Ukraine, 19, 104.

Critical Materials Assessment 2023. (2023). U.S. Department of Energy. https://www.energy.gov/sites/default/files/2023-07/doe-critical-materialassessment_07312023.pdf

Critical Minerals. Geoscience Australia. (2023). https://www.ga.gov.au /about/projects /resources/critical-minerals

ECE/ENERGY/GE.3/2021/10: Draft United Nations Resource Management System: Provisional structure and guidelines. (2021). Geneva: Economic and Social Council of United Nations. https://unece.org/sites /default/files/2021-04/ECE_ENERGY_GE.3_2021_10_UNRMS.pdf

ECE/ENERGY/GE.3/2022/6: Draft United Nations Resource Management System: Principles and Requirements. (2022). Geneva: Economic and Social Council of United Nations. https://unece.org/sites/default/files/202204/ECE_ENERGY_GE.3_2022_6.pdf

Grohol, M., & Veeh, C. (2023). Study on the Critical Raw Materials for the EU. Final Report. DG GROW, European Commission. https://ec.europa.eu /docsroom/documents/54114/attachments/1/translations/en/renditions/native

Hund, K., La Porta, D., Fabregas, T. P., Laing, T., & Drexhage, J. (2020). Minerals for Climate Action: The Mineral Intensity of the Clean Energy Transition. International Bank for Reconstruction and Development. The World Bank.

International Reporting Template for the Public Reporting of Exploration Targets, Exploration Results, Mineral Resources and Mineral Reserves. (2019). Committee for Mineral Reserves International Reporting Standards. International Council on Mining & Metals. https://www.crirsco.com/docs /CRIRSCO_International_Reporting_Template_November_2019.pdf

Isetani, S., Shimizu, S., DeWit, A., & Shaw, R. (2022). Indo-Japanese Collaboration on Energy Security and Critical Raw Materials (CRM) The AsiaPacific Journal, 20, 18(5), 1–32. https://apjjf.org/2022/18/Isetani-ShimizuDeWit-Shaw.html

Methodology for Establishing the EU List of Critical raw Materials. Guidelines, (2017) European Commission. https://op.europa.eu/en /publication-detail/-/publication/2d43b7e2-66ac-11e7-b2f2-01aa75ed71a1

Mineral resources of Ukraine. (2021). Development Enterprise "Geological information fund of Ukraine" [In Ukrainian].

Nakano, J. (2021). The geopolitics of critical minerals supply chains. Washington, DC. Center for Strategic & International Studies. https://www.jstor.org/stable/resrep30033.8.

Portfolio of critical raw materials of Ukraine. (2023). State Service of Geology and Subsoil of Ukraine [in Ukrainian]. https://www.geo.gov.ua/wpcontent/uploads /presentations/ukr/critical-minerals-portfolio-ua.pdf

Regulations on the procedure for conducting state examination and assessment of mineral reserves. (1994). Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 22.12.1994 No. 865 [in Ukrainian]. https://zakon.rada.gov.ua /laws/show/865-94-%D0%BF#Text

Report on Critical Raw Materials for the EU. Report of the Ad hoc Working Group on defining critical raw materials. (2014). European Commission, https://ec.europa.eu/docsroom/documents/10010/attachments/1/translations /en/renditions/pdf.

Rudko, G. I., & Bala, G. R. (2021). Critical mineral raw materials and their prospects in Ukraine. Mineral resources of Ukraine, 2, 3–13 [in Ukrainian].

Rudko, G. I., Lytvyniuk, S. F., Karly, V. E., & Bala, H. R. (2021). Deposits of critical mineral raw materials of Ukraine. Conditional and prospects. Bukrek [in Ukrainian].

Rudko, G. I., Netskyi, O. V., Nazarenko, M. V., & Khomenko, S. A. (2012). National and international systems of Mineral Resources Classification: state and perspectives of alignment. "Bukrek" [In Ukrainian].

Schulz, K. J., DeYoung, J. H., Seal, R. R., & Bradley, D. C. (Eds.). (2017). Critical mineral resources of the United States – Economic and environmental geology and prospects for future supply: U.S. Geological Survey Professional Paper 1802. https://pubs.usgs.gov/pp/1802/pp1802_entirebook. pdf.

State Balance of Mineral Reserves of Ukraine. (2021). State Service of Geology and Subsoil of Ukraine, State Research and Development Enterprise "Geological information fund of Ukraine" [in Ukrainian].

UNFC United Nations Framework Classification for Resources (UNFC). (2019). https://unece.org/sites/default/files/2020-12/E_ECE_ENERGY_109_WEB.pdf1

Vyzhva, S., Kurylo, M., & Balega, A. (2018). Main tools of state planning and financial support of geological studies in Ukraine. Vysnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology, 4(83). 63–72 [in Ukrainian].

Завантаження

Опубліковано

07.05.2024

Як цитувати

ЛИТВИНЮК, С., & БАРЯЦЬКА, Н. (2024). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ВИЗНАЧЕННЯ ТА ОЦІНКИ РЕСУРСНОГО ПОТЕНЦІАЛУ КРИТИЧНОЇ МІНЕРАЛЬНОЇ СИРОВИНИ УКРАЇНИ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 1(104), 77-85. https://doi.org/10.17721/1728-2713.104.10