ПОЛЯ НАПРУЖЕНЬ ТА ГЕОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЗАХІДНОГО ЗАМИКАННЯ ГОРЛІВСЬКОЇ АНТИКЛІНАЛІ ДОНБАСУ ЧАСТИНА 2. ПОЛЯ НАПРУЖЕНЬ І ДЕФОРМАЦІЙ

Автор(и)

  • Олександр НІКІТЕНКО Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна. ТОВ "Бренд-Вік ЛТД", Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2713.104.09

Ключові слова:

геологічна структура, сколові деформації, кінематичні індикатори, поле напружень, поле сумарних крихких деформацій, кінематичний метод, коефіцієнт Лоде–Надаї

Анотація

Вступ. Горлівська антикліналь Донбасу як об'єкт тектонофізичних досліджень становить інтерес не тільки з позиції геологічної будови, механізму формування і просторового розташування тектонічних дислокацій, але й з позиції впливу цих чинників на умови розробки вугільних родовищ. Метою цього дослідження є аналіз геологічної будови, полів напружень і деформацій західного замикання Горлівської антикліналі для прогнозування гірничо-геологічних умов проведення гірничих робіт. 

Методи. Реконструкція полів тектонічних напружень виконувалася за всією сукупністю орієнтирних і кінематичних даних з використанням кінематичного методу Гущенка, який ґрунтується на аналізі векторів тектонічних зміщень по дзеркалах ковзання. Параметри полів напружень мезорегіонального рівня реконструйовано шляхом статистичного опрацювання локальних стереографічних розв'язань. Відносну вікову хронологію і стадійність тектонічних напружень було визначено за допомогою методу стрес-моніторингу. Параметри головних осей сумарного поля деформацій оброблено за допомогою програмного забезпечення GEOS. 

Результати. Реконструйоване поле тектонічних напружень характеризується субгоризонтальною віссю максимальних головних напружень, орієнтованою з північного заходу на південний схід, і субгоризонтальною віссю мінімальних головних напружень, орієнтованою з північного сходу на південний захід (зсувне поле). За часом свого прояву такий тип поля напружень ототожнюється з альпійським тектогенезом і є наймолодшим для Донецького басейну. Еволюція умов тектонічного навантаження досліджуваної структури характеризується деформаційним рядом з шести напружених станів – від найдавнішого скидового до наймолодшого зсувного, останній з яких за своїми параметрами синхронізується з наймолодшим, реконструйованим для Донбасу і Приазов'я альпійським полем напружень. Вісь видовження еліпсоїда деформацій має північнозахідну – меридіональну орієнтацію, вісь укорочення – північно-східну, майже ортогональну до осі антикліналі. На більшій частині досліджуваної території процес деформування гірського масиву контролювався переважно зсувним і перехідними скидо- і підкидо-зсувними механізмами. Відповідно до значень коефіцієнта Лоде–Надаї деформації відбувалися за умов, близьких до зсувних. 

Висновки. Наведені приклади просторових взаємовідносин реконструйованого поля напружень з набором зазначених деформаційних елементів західного замикання Горлівської антикліналі (система спряжених сколів зсувної зони, брахіантиклінальна складка з насувами у її крилах) дають змогу розглядати останні як елементи структурного парагенезису, утворення якого було спричинене правозсувними горизонтальними переміщеннями вздовж системи поздовжніх зсувів приосьової частини Горлівської антикліналі, а фрагменти взаємної симетричності поля напружень і поля деформацій можуть розглядатися як доказ їх генетичного споріднення. 

 

Посилання

Emets, V. S., Nikolskii, I. L., Korchemagin, V. A., & Kupenko, V. I. (1986). The mechanism of formation of the structure of the Nikitovka ore field (Donbass) according to tectonophysical reconstructions and experimental modeling. Geological journal, 46(1), 21–27 [in Russian].

Gintov, O.B. (2005). Field tectonophysics and its application to the study of deformations of the Earth's crust of Ukraine. Phoenix [in Russian].

Gonchar, V. V. (2019). Tectonic inversion of the Dnieper-Donets Basin and Donbass (models and reconstructions). Geophysical journal, 41(5), 47–86 [in Russian].

Gushchenko, O. I., Gushchenko, N. Yu., Mostriukov, A. O., Kuznetsov, V. A., Serheiev, A. A., Petrov, V. A., Ilin, A. V., Rastsvetaiev, L. M., Tveretinova, T. Yu., Sim, L. A., Korchemagin, D. V., Vasyliev, N. Yu., Dudnik, V. A., & Korchemagin, V. A. (2001). Tectonic stress monitoring and stress fields in the Black Sea region. Scientific Bulletin of Donetsk National Technical University. Mining and geological series, 32, 104–117 [in Russian].

Korchemagin, V. A. (1970). Joint tectonics, mechanism, and history of structure formation of the Nikitovka ore field. [Candidate dissertation (Geol.Min. Sci), Donetsk], DPI [in Russian].

Korchemagin, V. A. (1984). Geological structure and stress fields in relation to evolution of endogenous regimes in the Donbas [Doctoral dissertation (Geol.-Min. Sci), Schmidt Institute of Earth Physics of the Academy of Sciences of the USSR] [in Russian].

Korchemagin, V. A., & Emets, V. S. (1987). Characteristics of development of tectonic structure and stress field of Donbas and Eastern Priazovye. Geotectonics. 3, 49–55 [in Russian].

Korchemagin, V. O., & Riaboshtan, Yu. S. (1987). Tectonics and stress fields of the Donbas. In Yu. Bulanzhe (Ed.), Stress and strain fields in Earth's crust (pp. 164–170). Nauka [in Russian].

Korchemagin, V. A., Dudnik, V. A., Panov, B. S., & Alekhin, V. I. (2005). On the relationship between tectonic deformations and stresses and ore content in Donbas. Geophysical Journal, 27(1), 97–109.

Nikitenko, O. V. (2014). Stress fields of western closure of Horlivka anticline of Donbas and staging of their development. Scientific Bulletin of Donetsk National Technical University. Mining and geological series, 1(20), 113–121 [in Russian].

Nikitenko, O. V., & Chernysh, O. G. (2015). Use of the kinematic method for reconstruction of stress fields and mechanisms of the structure development in Donbas (on an example of the western closure of Horlivka anticline. Geodynamics, 2(19), 47–54.

Nikolsky, I. L., Korchemagin, V. A., Emets, V. S., & Kledich, O. (1991). Tectonics of the Nikitovka ore field. In A. Ivanova and A. Obolensky (Eds.), Conditions of localisation of antimony-mercury and fluorite mineralisation in ore fields (pp. 30–37). Nauka, Siberian Branch [in Russian].

Pavlov, I. O., Nikitenko, O. V. & Tkachenko, V. V. (2011). Kinematics of faults and stress fields of western closure of Main anticline of Donbas. Coal of Ukraine, 7, 43–45 [in Russian].

Saintot, A., Stephenson, R., Brem, A., Stovba, S., & Privalov, V. (2013). Paleostress field reconstruction and revised tectonic history of the Donbas fold and thrust belt (Ukraine and Russia). Tectonics, 22(5), 1059, https://doi.org/10.1029/2002TC001366

Завантаження

Опубліковано

07.05.2024

Як цитувати

НІКІТЕНКО, О. (2024). ПОЛЯ НАПРУЖЕНЬ ТА ГЕОЛОГІЧНА СТРУКТУРА ЗАХІДНОГО ЗАМИКАННЯ ГОРЛІВСЬКОЇ АНТИКЛІНАЛІ ДОНБАСУ ЧАСТИНА 2. ПОЛЯ НАПРУЖЕНЬ І ДЕФОРМАЦІЙ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 1(104), 70-76. https://doi.org/10.17721/1728-2713.104.09