ВЗАЄМОДІЯ Н(D,Т)О З МІНЕРАЛЬНИМИ АДСОРБЕНТАМИ У СТАЦІОНАРНИХ СИСТЕМАХ

Автор(и)

  • Олександр ПУШКАРЬОВ ДУ "Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України", Київ, Україна
  • Ірина СЕВРУК ДУ "Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України", Київ, Україна
  • Олександр ЗУБКО ДУ "Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України", Київ, Україна
  • Віталій ДОЛІН ДУ "Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України", Київ, Україна
  • Юрій ДЕМІХОВ ДУ "Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України", Київ, Україна
  • Вадим СКРИПКІН ДУ "Інститут геохімії навколишнього середовища НАН України", Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2713.104.06

Ключові слова:

фракціонування, тритій, дейтерій, монтморилоніт, сепіоліт, сапоніт, палигорськіт, кліноптилоліт

Анотація

Вступ. Теоретичною базою експериментів є уявлення, що значні адсорбційні властивості шаруватих силікатів монтморилонітової і палигорськітової груп та кліноптилоліту з розвинутою питомою поверхнею внаслідок динамічного характеру адсорбційно-десорбційних процесів за рахунок кінетичних ізотопних ефектів можуть забезпечити пріоритетне утримання біля адсорбційних поверхонь мінеральних частинок більш інерційних гідроксидних груп ОT–.  

Методи. Для експериментів було використано: черкаський бентоніт із вмістом монтморилоніту 75 % (далі монтморилоніт), варварівській сапоніт та сокирницький кліноптилоліт. Експерименти виконувалися у стаціонарному режимі в герметично закритих ємностях (двофазна водно-мінеральна система). 

Результати. За перші 7 діб взаємодії водної і мінеральної фаз питома активність тритію в робочому розчині зменшилася на 31,8–69,5 %. У подальшому протягом 92 діб взаємодії водного розчину Н(D,Т)О з мінеральними адсорбентами зміна питомої активності тритію не перевищувала 2–4%. Одночасно протягом цього часу вихідна концентрація дейтерію у робочому розчині Н(D,Т)О двофазних водно-мінеральних систем зменшилася лише на 0,8–14 % з коливанням від 0,0066 до 0,0408 %. За час експерименту у закритих водно-мінеральних системах відбувся частковий міжфазовий перерозподіл вихідного запасу ізотопів водню, який налічувався в початковому робочому розчині Н(D,Т)О. У процесі адсорбційного поглинання розчину мінеральними адсорбентами відбулося заміщення вихідної вологи в мінеральній фазі на Н(D,Т)О та збільшення в них вмісту ізотопів водню. Вміст тритію в адсорбаті залежно від мінерального типу адсорбенту збільшився на 31,8–69,5 %. Вміст дейтерію збільшився на 10,1–48,6 %, що було зумовлено різною адсорбційною ємністю мінеральних адсорбентів. Адсорбція робочого розчину Н(D,Т)О мінеральними адсорбентами супроводжувалася фракціонуванням важких ізотопів водню.  

Висновки. У результаті взаємодії розчину Н(D,Т)О з мінеральними адсорбентами кінетичні ізотопні ефекти зумовили пріоритетне утримання більш інерційних гідроксидних ОT–- груп, ніж OD–- груп біля адсорбційної поверхні мінеральних частинок. Як наслідок – у стаціонарних водно-мінеральних системах відбулося міжфазове фракціонування важких ізотопів водню. Коефіцієнти міжфазового фракціонування тритію дорівнюють від α = 1,26 для палигорськіту до α = 2,96 для кліноптилоліту. Для дейтерію цей показник дорівнює від α = 0,89 для кліноптилоліту до α = 1,10 для сапоніту. 

 

Посилання

Audi, G., Bersillon, O., Blachot, J., & Wapstra, A.H. (2003). The NUBASE evaluation of nuclear and decay properties. Nuclear Physics, A 729, 3–128.

Bleam, W. F. (1990). The nature of cation substitution sites in phyllosilicates. Applied Clay Minerals, 38, 527–536.

Goldansky, V. I., & Trahktenberg, L. I. (1980). Tuneling phenomena in Chemical Physics. Gordon and Breach Science Publishers.

Hammes-Shiffer, S. (1998) Mixed quantum-classical dynamics of single proton, multiple proton, and proton-coupled electron transfer reaction in the condensed phase. In W. L. Hase (Ed.) Comparisons of Classical and Quantum Dynamics, Vol. II of Advances in Classical Trajectory Methods, (р. 73–119).

Lopez-Galindo, P., Fenoll Hach-Ali, Pushkarev, A. V., Lytovchenko, A. S., Baker, J. H., & Pushkarova, R. A. (2008). Tritium redistribution between water and clay minerals. Applied Clay Science, 39, 151–159.

Pushkarov, A. V., Rudenko, I. M., & Skrypkin, V. V. (2015). Adsorption of tritium from aqueous solutions by thermally treated clay minerals. Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology, 71, 43–48. https://doi.org/10.17721/1728-2713.71.07 [in Ukrainian].

Pushkarov, O.V., & Pryymachenko, V.M. (2010). Interaction of tritium water with clay minerals. Collection of scientific works of the Institute of Environmental Geochemistry, 18.149 -158 [in Ukrainian].

Pushkarov, O. V., Pryymachenko, V. M., Zolkin, I. O. (2012). Properties of bentonite-zeolite composites for the extraction of tritium from tritium water. Collection of scientific works of the Institute of Environmental Geochemistry, 20, 98–107 [in Ukrainian].

Pushkarov, O. V., Rudenko, I. M., Dolin, V. V. (junior), & Pryimachenko, V. M. (2014). Sepiolite-zeolite composites as potential water-permeable reactive barriers. Collection of scientific works of the Institute of Environmental Geochemistry, 23, 75–84 [in Ukrainian].

Pushkarov, O. V., Rudenko, I. M., Koshelev, M. V., Skrypkin, V. V., Dolin, V. V. (junior), & Pryimachenko, V. M. (2016). Tritium mineral adsorbent based on saponite and zeolite. Collection of scientific works of the Institute of Environmental Geochemistry, 25, 38–48 [in Ukrainian].

Rudenko, I. M., Pushkarev, O. V., Dolin, V. Vit., Zubko, O. V., & Grechanovska, O. E. (2017). Tritium indicator of effectiveness of thermomodification of adsorption properties of clinoptilolite. Mineralogical journal, 39(2), 64–74. http://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.02.064 [in Ukrainian].

Zakn, D., & Brickmann, J. (1999) Quantum-classical simulation of proton migration in water. Jsr. J. Chem., 39 (З–4), 463–482.

Завантаження

Опубліковано

07.05.2024

Як цитувати

ПУШКАРЬОВ, О., СЕВРУК, І., ЗУБКО, О., ДОЛІН, В., ДЕМІХОВ, Ю., & СКРИПКІН, В. (2024). ВЗАЄМОДІЯ Н(D,Т)О З МІНЕРАЛЬНИМИ АДСОРБЕНТАМИ У СТАЦІОНАРНИХ СИСТЕМАХ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 1(104), 49-54. https://doi.org/10.17721/1728-2713.104.06