ГЕОДИНАМІЧНИЙ СТАН ЗАКАРПАТСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОГИНУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕФОРМОМЕТРИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У РЕГІОНІ

Автор(и)

  • Василь ІГНАТИШИН Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Львів, Україна. Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, Берегове, Україна
  • Дмитро МАЛИЦЬКИЙ Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Львів, Україна
  • Тібор ІЖАК Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, Берегове, Україна. Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Львів, Україна
  • Стефан МОЛНАР Закарпатський угорський інститут ім. Ференца Ракоці ІІ, Берегове, Україна. Карпатське відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Львів, Україна
  • Моніка ІГНАТИШИН Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Львів, Україна
  • Адальберт ІГНАТИШИН Інститут геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України, Львів, Україна

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2713.104.02

Ключові слова:

деформограф, сучасні горизонтальні рухи кори, швидкість рухів кори, прискорення зміщень порід, геодинамічний стан, землетруси, місцева сейсмічність, сейсмотектонічні процеси, Оашський глибинний розлом

Анотація

Вступ. Актуальність проведених досліджень викликана поступовим зростанням місцевої сейсмічності в регіоні, який займає своєрідне географічне положення, через який пролягають нафто-, газо- та продуктогони, на території якого розташовані об'єкти критичної інфраструктури, що можуть потерпати в результаті дії підземної стихії. Важливо мати інформацію про рухи верхніх шарів земної кори, їх кінематику та динаміку, які суттєво впливають на напружено-деформований стан порід, вивільнення енергії геомеханічних процесів. Також необхідно дослідити вплив геодинаміки регіону на розрядку напружено-деформованого стану порід. 

Методи. Методика дослідження полягає в побудові залежностей зміщень земної кори від часу, порівняння швидкостей та прискорень рухів кори в інтервалах аномальних сучасних горизонтальних рухів кори. Розраховано швидкості та прискорення рухів кори, проведено порівняння кінематики рухів та сейсмічності регіону. Застосовано кореляційний аналіз спостережуваних рядів. Для вирішення поставлених завдань використано результати спостережень горизонтальних рухів кори в зоні Оашського глибинного розлому за допомогою кварцового деформометра базою 24,5 м, змонтованого в штольні смт Королеве. Відомості про сейсмічний стан отримано за допомогою цифрових сейсмометрів, які функціонують на режимних геофізичних станціях Відділу сейсмічності Карпатського регіону та Карпатського відділення Інституту геофізики ім. С.І. Субботіна НАН України. 

Результати. Розглянуто геодинаміку Закарпатського внутрішнього прогину на основі спостережень сучасних горизонтальних рухів кори в зоні Оашського глибинного розлому, які за 2021 рік представлені розширеннями порід величиною +12,61х10-7. Проведено розрахунок фізичних параметрів георухів у регіоні та встановлено просторово-часовий розподіл місцевої сейсмічності, досліджено зв'язки сейсмічного та геодинамічного станів у Закарпатті за 2021 рік. Вивчено варіації зміщень верхніх шарів земної кори за весь період спостережень на пункті деформометричних спостережень у смт Королеве (1999–2021 рр.) та часовий розподіл місцевих підземних поштовхів.   

Висновки. Аналіз просторово-часового розподілу місцевої сейсмічності та сучасних горизонтальних рухів кори за весь період деформометричних спостережень у зоні Оашського глибинного розлому вказав підвищення сейсмічності регіону в інтервалах інтенсивних рухів кори та на наявність періодів коливання рухів кори тривалістю в 12 років: серед яких 2–3 роки виявлено знакозмінні процеси (розширення та стиснення порід, загальна величина зміщення коливається в області нульових рухів). Найбільш актуальним та важливим є періоди тривалістю 9–10 років, що йдуть за цими інтервалами затишшя, оскільки в цей час реєструються підземні поштовхи, також встановлено, що частота їх зростає. Активізація сейсмічності регіону спостерігається на фоні загального розширення порід, що відбувається за сталих вікових рухів кори. На сучасному етапі сучасні рухи кори перебувають у стані розширення порід, якщо така тенденція не зміниться, слід очікувати підвищення сейсмічності в регіоні. 

Посилання

Andrushchenko, Yu., & Liashchuk, O. (2021). Local seismological networks of nuclear power plants of Ukraine as components of the national seismological monitoring system. Geodynamika, 2(31), 84–91 [in Ukrainian].

Anikeiev, S., Rozlovska, S.(2021). Anisotropic transformations of regional gravi-magnetic fields of the Ukrainian Southeast Carpathian. Geodynamika, 2(31), 66–83 [in Ukrainian].

Gojamanov, M. (2014). The stability of the geodetic pointsin connection with geodynamic processes in Azerbaijan. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 11, 3(175), 279–288. https://doi.org/10.13168/AGG.2014.0012

Ihnatyshyn, V. V., Izhak, T. Y., Ihnatyshyn, A. V., & Ihnatyshyn, M. B. (2018). The Communication of electromagnetic emissions of low-frequency range with geodynamic and seismic states of Transcarpathia in 2017. Scientific Bulletin of Kherson State University. Series "Geographical Sciences", 9, 115–122 [in Ukrainian].

Ihnatyshyn, V. V., Izhak, T. Y., Ihnatyshyn, M. B., & Ihnatyshyn, A. V. (2019). Meteorological aspect of the geodynamic state of the Transcarpathy infrastructure.Scientific Bulletin of Kherson State University. Series "Geographical Sciences", 10, 137–145 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32999/KSU2413-7391

Ihnatyshyn, V. V., Malytskyi, D. V., Izhak, T. Y., Ihnatyshyn, M. B., & Ihnatyshyn, A. V. (2022). Hydrogeological aspect of seismotectonic processes in the Transcarpathian internal depression.Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology, 98(3), 42–48. [in Ukrainian]. http://doi.org/10.17721/1728-2713.98.05

Kozlovskyi, E. M., Maksymchuk, V. Yu., Malytskyi, D. V., Tymoshchuk, V. R., Hrytsai, O. D., & Pyrizhok, N. B. (2020). Structural-tectonic and seismic characteristics relationships in the Central part of the Transcarpathian internal depression. Geodynamika, 1(28), 62–70 [in Ukrainian].

Korchin, V. O., Rusakov, O. M., Burtnyi, P. O., & Karnaukhova, O. E. (2020). The origin of the low density zones in the crystalline crust of the Transcarpathian depression (Ukraine) from petrophysical thermobaric modelling. Geodynamika, 1(28), 81–93 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.23939/jgd2020.01.081

Kuzmenko, E. D., Maksymchuk, V. Yu., Bahrii, S. M., Sapuzhak, O. Ya., Chepurnyi, I. V., Deshchytsia, S. A., & Dzoba, U. O. (2019). Integration of electric prospecting methods for forecasting the subsidence and sinkholes within the salt deposits in the Precarpathian area. Geodynamika, 2(27), 5465 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.23939/jgd2019.02.054

Kuplovskyi, B. Ye., Bubniak, I. M., Voloshyn, P. K., Pavliuk, O., Kruk, O., & Trevoho, I.(2020). Influence of local seismotectonic and engineeringgeological conditions on seismic danger of territories (exemplified by a construction site in Uzhgorod city). Geodynamika, 1(28), 29–37 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.23939/jgd2020.01.029

Kushnir, A., Burakhovych, T., Ilienko, V., & Shyrkov, B. (2021). Modern magnetotelluric researches of the Ukrainian Carpathians. Geodynamika, 2(31), 92–101 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.23939/jgd2021.02.092

Malytskyi, D., Hnyp, A., Hrytsai, O., Murovska, A., Kravets, S., Kozlovskyi, E., & Mykyta, A., (2018). Source mechanism and tectonic setting of 29.09.2017 earthquake near Stebnyk. Geodynamika, 1(24), 100–110 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.23939/jgd2018.01.100

Marchenko, O. M., Perii, S. S., Lompas, O. V., Holubinka, Yu. I., Marchenko, D. O., Kramarenko, S., & Abdulwasiu Salawu. (2019). Determination of the horizontal strain rates tensor in Western Ukraine.Geodynamika, 2(27), 5–15 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.23939/jgd2019.02.005

Murovska, A. V., Amashukeli, T. A., & Alokhin, V. (2019). Stress fields and deformational regimes within the limits of the Ukrainian part of the East Carpathians according to tectonophysical data. Geophysical Journal, 41(2), 84–98 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.24028/gzh.0203-3100.v41i2.2019.164455

Pospíšil, L., Švábenský, O. and Weigel, J. (2013). Movement tendencies in the Moravia region: kinematical model. Acta Geodynamica et Geomaterialia, 10, 3(171), 41–44.

Savchuk, S. H., Yankiv-Vitkovska, L. M., & Dzhuman, B. A. (2018). The influences of seismic processes, the Sun and the Moon on the small changes of coordinates of GNSS-stations. Geodynamika, 2(25),15–26 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.23939/jgd2018.02.015

Semenov, V. Yu., Ladanivskyi, B. T., & Petrishchev, M. S. (2018). Emergence of earthquakes footprint in natural electromagnetic field variations. Geodynamika, 2(25), 65–70 [in Ukrainian].

Shtohryn, L., Anikeiev, S., Kuzmenok, E., & Bahrii, S. (2021). Reflection of the activity of landslide processes in the regional gravitational and magnetic fields (on the example of the Transcarpathian region). Geodynamika, 1(30), 65–67 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.23939/jgd2021.01.065

Tretiak, K. R., & Brusak, I. V. (2020). The research of interrelation between seismic activity and modern horisontal movements of the Сarpathian-Balkan region based on the data from permanent GNSS stations. Geodynamika, 1(28), 5–18 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.23939/jgd2020.01.005

Tretiak, K., & Brusak, I. (2022). Modern deformations of Earth crust of territory of Western Ukraine based on "GEOTERRACE" GNSS network data. Geodynamika, 1(32), 16–25 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.23939/jgd2022.02.016

Uhlytskykh, Ye., Vyzhva, S., & Ivanik, O. (2020). Vertical displacement monitoring of Zakarpattya region territory based on radar interferometry data. Visnyk of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Geology, 4(91), 94–99 [in Ukrainian].

Завантаження

Опубліковано

07.05.2024

Як цитувати

ІГНАТИШИН, В., МАЛИЦЬКИЙ, Д., ІЖАК, Т., МОЛНАР, С., ІГНАТИШИН, М., & ІГНАТИШИН, А. (2024). ГЕОДИНАМІЧНИЙ СТАН ЗАКАРПАТСЬКОГО ВНУТРІШНЬОГО ПРОГИНУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЕФОРМОМЕТРИЧНИХ СПОСТЕРЕЖЕНЬ У РЕГІОНІ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 1(104), 13-21. https://doi.org/10.17721/1728-2713.104.02