БЛОКОВИЙ ХАРАКТЕР НОВІТНЬОЇ ТЕКТОНІКИ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ'Я НА ОСНОВІ КАРТ РІЗНИЦЬ БАЗИСНИХ ПОВЕРХОНЬ

Автор(и)

  • Олена ІВАНІК Київський національний університет іменні Тараса Шевченка, Київ, Україна
  • Віктор ШЕВЧУК Київський національний університет іменні Тараса Шевченка, Київ, Україна
  • Любов ТУСТАНОВСЬКА Київський національний університет іменні Тараса Шевченка, Київ, Україна
  • Катерина ГАДЯЦЬКА Київський національний університет іменні Тараса Шевченка, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2713.104.01

Ключові слова:

палеорельєф, структурно-морфометричний аналіз, тектонічні рухи, глибинна ерозія, терасові рівні, морфоструктури, четвертинний період

Анотація

Вступ. Тектонічна еволюція Середнього Придніпров'я у новітній час відрізняється особливою складністю. Представлені дослідження проводилися в межах правобережної частини Середнього Дніпра, оскільки в цьому регіоні спостерігається максимальна активізація зон неотектонічної активності, зі значними градієнтами новітніх тектонічних рухів та їх вплив на формування сучасного рельєфу, що вимагають комплексної оцінки впливу геологічних і геоморфологічних факторів на формування блокових структур.

Методи. Проведені структурно-морфометричні дослідження в межах Середнього Придніпров'я, із застосуванням методів дистанційного зондування Землі та просторово-аналітичного моделювання, дозволили визначити морфометричні показники, пов'язані з терасовими рівнями р. Дніпро, процесами глибинної ерозії, денудації та акумуляції, а також характером новітніх і сучасних тектонічних рухів.

Результати. Детальна інтерпретація різногенетичних та різнопорядкових структурно-морфометричних карт, а також поглиблений геологічний аналіз дали змогу виділити морфоструктури та блокові структури кристалічного фундаменту (регіональні блоки та локальні мікроблоки), що вирізняються диференційованістю тектонічних рухів та особливістю тектонічного розвитку.

Висновки. Реконструйовано неотектонічні умови формування та розвитку палеорельєфу Правобережжя Середнього Придніпров'я. Встановлено особливості розвитку терасових рівнів у неогеновий та четвертинний періоди. Отримані дані можуть слугувати основою для аналізу впливу тектонічних рухів на активізацію небезпечних геологічних процесів у межах Середнього Придніпров‘я та прогнозу їх розвитку у майбутньому.  

Посилання

Grubryn, Ju. L., & Palienko, E. T. (1976). Recent geomorphological processes of the Middle Dnieper area. Naukova dumka [in Ukrainian].

Information report on NDR № 04/2013 (2013). Development of draft Regulations on the landslide regime and the Concept of stabilization of landslide processes on the territory of Kyiv. National Academy of Sciences of Ukraine DU Institute of Environmental Geochemistry of the National Academy of Sciences of Ukraine. https://drive.google.com/file/d/1NVjnekvlaNoE_kxNf_qeQRfOxhuODm_/view

Ivanik, O., Shevchuk, V., Kravchenko, D., Yanchenko, V., Shpyrko, S., & Gadiatska, K. (2019). Geological and Geomorphological Factors of Natural Hazards in Ukrainian Carpathians. Journal of Ecological Engineering, 20(4), 177–186. https://doi.org/10.12911/22998993/102964.

Ivanik, O., Shevchuk, V., Lavrenyuk, M., & Ivankevich, G. (2018). Regional and local forecasting of landslides and debris flows and assessment of their impact on infrastructure objects. Abstracts of 11th International Conference "Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment", 13–16 Nov. 2018, Kyiv, Ukraine. http://www.earthdoc.org/publication/publicationdetails/?publication=91316

Ivanik, O. M., Shevchuk, V. V., Tustanovska, L. V., Hadiatska, K. P., & Volkova, S. G. (2020). Estimation of neotectogenesis factors of the Middle Dnieper region by structural-morphometric nethod. International Conference Geoinformatics 2020, 11–14 May 2020, Kiev.

Maksymovich, V. Yu., Kusnecov, V. G., Verbickiy, T. Z., Bylinskiy, A. I. et al. (2005). Study of modern geodynamics of the Ukrainian Carpathians. Naukova kniga [in Ukrainian].

Report on engineering-geological and geophysical study (2007). Engineering and geological study of the territory of Kyiv Chernihiv, Zhytomyr and Zakarpattia regions in order to geological substantiation of landslide measures and geological support of UIAS NA. Ministry of Environmental Protection of Ukraine State Geological Survey Northern State Regional Geological Enterprise "Northern Geology" Center for Hydrogeological and Geological and Ecological Research. Center for Geophysical Research. Book 1 [in Ukrainian]. https://drive.google.com/file/d/1ArhRjam21JvtHt5439DgIobyc8AH8AQO/view

Veklich, M. F. (1966). Palaeomorphology of the Ukrainian Shield region (Mesozoic and Cenozoic). Naukova dumka [in Ukrainian].

Завантаження

Опубліковано

07.05.2024

Як цитувати

ІВАНІК, О., ШЕВЧУК, В., ТУСТАНОВСЬКА, Л., & ГАДЯЦЬКА, К. (2024). БЛОКОВИЙ ХАРАКТЕР НОВІТНЬОЇ ТЕКТОНІКИ СЕРЕДНЬОГО ПРИДНІПРОВ’Я НА ОСНОВІ КАРТ РІЗНИЦЬ БАЗИСНИХ ПОВЕРХОНЬ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 1(104), 5-12. https://doi.org/10.17721/1728-2713.104.01