ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОАКУСТИЧНИХ МЕТОДІВ ПІД ЧАС ГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РОЗПОДІЛУ ЗАБРУДНЮВАЧІВ У ПОВЕРХНЕВОМУ ШАРІ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ

Автор(и)

  • Володимир ЄМЕЛЬЯНОВ Державна наукова установа "Центр проблем морської геології, геоекології та осадового рудоутворення НАН України", Київ, Україна
  • Євген НАСЄДКІН Інститут геологічних наук НАН України, Київ, Україна
  • Сергій ФЕДОСЕЄНКОВ Державна установа "Науковий гідрофізичний центр НАН України", Київ, Україна
  • Тетяна КОШЛЯКОВА Інститут геохімії, мінералогії та рудоутворення імені М.П. Семененка НАН України, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2713.102.10

Ключові слова:

геоекологія, донні відклади, дистанційна площинна зйомка, гідроакустичні методи, контактні геохімічні дослідження

Анотація

Представлено результати, отримані в ході тривалих натурних досліджень особливостей розподілу металовмісної компоненти осадової речовини в межах територій промислових міст, зокрема Запоріжжя. Ґрунтуючись на контактних та дистанційних дослідженнях, вивчено один з аспектів проблеми, а саме особливості розподілу концентрацій заліза в поверхневому шарі донних відкладів Дніпра. Окреслено коло практичних підходів до застосування нового комплексного методу польових спостережень, що поєднує можливості експресної площинної зйомки з визначенням геохімічних характеристик річкових осадків. Обґрунтовано методологію поєднання контактних геохімічних досліджень розподілу заліза в поверхневих донних відкладах з виконанням бічного огляду дистанційної площинної зйомки за допомогою гідролокатора. Водночас передбачається можливість визначення літологічних відмінностей поверхневого шару донних відкладів за умов визначення середніх концентрацій заліза для основних речовинних типів осадків. Результати дворічних досліджень на основі даних польових робіт виявили певні перспективи розвитку такого комплексу спостережень у разі систематизації напрямку, додаткової апробації технологічної складової на різних тестових ділянках акваторії, а також напрацювання відповідного методичного підґрунтя. 

Посилання

Anderson, M., Pacheco, P. (2011). Characterization of bottom sediments in lakes using hydroacoustic methods and comparison with laboratory measurements. Water Research, 45(15), 4399–4408. https://doi.org/10.1016/ j.watres.2011.05.029.

Bezrukov, P.L., Lisitsyn, A.P. (1960). Classification of sediments of modern marine reservoirs. Proceedings of the Institute of Oceanology, 32, 3–14 [in Russian].

Honchar, A.I., Fedoseienkov, S.H. (2016). Geo- and hydro-acoustic complex as a study of interconnection between processes in waters and bottom sediments. Geodynamics, 21(2), 101–108. https://doi.org/10.23939/ jgd2016.02.101 [in Ukrainian].

Honchar, A.I., Fedoseienkov, S.H. (2017). Methods of modern computer processing and visualization of sonar information. Geoinformatics, 61(1), 19–25 [in Ukrainian].

Honchar, A.I., Holod, O.S., Fedoseienkov, S.H., Shlychek, L.I., Shundel, A.I. (2012). Probabilistic assessment of layer-by-layer determination of lithological properties of bottom sediments in profilograms. Applied technologies of hydroacoustics and hydrophysics, 265–268 [in Russian].

Honchar, A.I., Honchar, Yu.A., Holod, O.S., Fedoseienkov, S.H. (2014). Methodology of remote profile ground survey for determination of bottom sediments types. Applied technologies of hydroacoustics and hydrophysics, 483–486 [in Russian].

Mytropolskyi, A.Yu., Bezborodov, A.A., Ovsianyi, Ye.I. (1982). The Black Sea Geochemistry. Naukova Dumka [in Russian].

Mytropolskyi, O.Yu., Nasiedkin, Ye.I., Fedoseienkov, S.H., Ivanova, H.M., Dovbysh, S.M. (2016). Restoration and adaptation of the sedimentation process monitoring project at the "Zaporizhzhia" landfill. Geology and mineral resources of the world ocean, 3, 89–94.

Mytropolskyi, O.Yu., Nasiedkin Ye.I., Ivanova H.M., Kuraieva, I.V., Voitiuk, Yu.Yu. Fedoseienkov, S.H. (2017). Monitoring of the state of river sediments within industrial centres (on the example of Zaporizhia city). Mineralogical Journal, 39(3), 75–84. https://doi.org/10.15407/mineraljournal.39.03.075 [in Ukrainian].

Ostrovsky, I., Tegowski, J. (2010). Hydroacoustic analysis of spatial and temporal variability of bottom sediment characteristics in Lake Kinneret in relation to water level fluctuation. Geo-Marine Letters, 30, 261–269. https://doi.org/10.1007/s00367-009-0180-4.

Papenmeier, S., Darr, A., Feldens, P., Michaelis, R. (2020). Hydroacoustic Mapping of Geogenic Hard Substrates: Challenges and Review of German Approaches. Geosciences, 100. https://doi.org/10.3390/geosciences10030100.

Yemelianov, V.O., Nasiedkin Ye.I., Fedoseienkov, S.H. (2019). Regarding the prospects of researching the ecological state of geological and ecological systems of bottom sediments of open water bodies by geophysical methods. Conference "Achievements and Development of the Geological Sciences in Ukraine", 2019 May 14–16, Kyiv, Ukraine [in Ukrainian].

Завантаження

Опубліковано

17.11.2023

Як цитувати

ЄМЕЛЬЯНОВ, В., НАСЄДКІН, Є., ФЕДОСЕЄНКОВ, С., & КОШЛЯКОВА, Т. (2023). ЗАСТОСУВАННЯ ГІДРОАКУСТИЧНИХ МЕТОДІВ ПІД ЧАС ГЕОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ РОЗПОДІЛУ ЗАБРУДНЮВАЧІВ У ПОВЕРХНЕВОМУ ШАРІ ДОННИХ ВІДКЛАДІВ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 3(102), 74-80. https://doi.org/10.17721/1728-2713.102.10