ФРИКЦІЙНІ ЯВИЩА У ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА ВПЛИВ НА ГАЗОДИНАМІЧНІ ЯВИЩА

Автор(и)

  • Володимир БАРАНОВ Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Дніпро, Україна
  • Яна АНТІПОВИЧ Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Дніпро, Україна
  • Сергій СТЕФАНКО Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Дніпро, Україна

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2713.102.01

Ключові слова:

іскроутворення, вугілля, пісковики, спалах, статичний заряд, порушення порід

Анотація

Вугільні шахти є об'єктами підвищеної небезпеки, оскільки в них відбуваються динамічні, газодинамічні та термічні явища. Ці явища призводять до порушень робочого режиму, виведення з ладу гірничого обладнання, загибелі гірників, збільшення витрат на видобуток вугілля та інших наслідків. Мета статті – викласти результати досліджень умов утворення термічних ефектів у вугільних шахтах та причин їх появи, що має як наукову, так і прикладну актуальність. Проведені дослідження дали зрозуміти, що іскріння може виникати під дією як техногенних, так і природних чинників. Фрикційні явища, що призводять до термодинамічних ефектів, зафіксовані в багатьох шахтах і країнах світу. Основна частина вибухів і спалахів метану відбувається при фрикційному іскрінні порід, що містять сульфіди, тому що останні продукують іскри досить високої температури, здатної призводити до займання горючих газів, а також виділення сірководню, що має малу температуру займання. У світовій практиці описано випадки займання горючих матеріалів під час посадки покрівлі за відсутності вугілля. Англійські дослідники зробили висновок, що суміш метан-повітря може спалахувати від іскри, що утворюється під час тертя пісковику об пісковик або аргіліту о пісковик. За літературними даними, займання горючих матеріалів і вугілля може відбуватися: внаслідок викидів та вибухів, ініційованих обваленням порід при посадці; коли іскровий розряд виникає у кварці при трибо- або п'єзоефекті; через присутність піриту у вугіллі або породах; при піроефекті; у разі виникнення електректності вугілля. На мікрорівні у кварцових зернах пісковиків установлено утворення статичних зарядів дислокаціями, які декоруються пилом. Особливо сильний ефект може виникати за наявності в повітрі крім метану монооксиду вуглецю, водню, сірководню та ацетилену. Встановлено збільшення іскріння при фрикційному терті кварцу у присутності вугільного пилу. Наявність газових включень у пісковику у разі зсувних деформацій призводить до появи додаткових концентрацій вуглеводнів. Унаслідок контакту такої суміші з розігрітою областю виникає короткочасний малий спалах, що і є іскрою. 

Посилання

Antsiferov, A.V., Tirkel, M.G., Khokhlov, M.T. et al. (2004). Gas content of Donbass coal deposits. Naukova dumka [In Russian].

Baranov, V.A. (2000). Structural transformations of Donbas sandstones and the forecast of their release hazard. Extended abstract of Doctor's thesis (Geol.): 04.00.16. Dnipropetrovsk [In Ukraine].

Baranov, V.A., Antipovich, Ya.V. (2018). The results of the research of sandstones closed porosity. Journal of Geology, 27(3), 414–421 [In Russian].

Baranov, V.A., Stefanko, S.V., Golovko, A.M. (2019). Thermal effects in coal mines. Collection of scientific papers. IGN NASU, 93–97 [In Russian].

Botvenko, D.V. (2012). The problem of frictional ignition of methane-air mixture in modern conditions. Scientific and technical journal "Bulletin", 2, 48–50 [In Russian].

Bulat, A.F., Yashchenko, I.A., Baranov, V.A. (2017). Influence of the formation conditions of coal deposits and mining and geological conditions on the safety of work in mines. Coal of Ukraine, 11–12, 30–38 [In Russian].

Jоnsson, L., Lohdi, J., Rentsch-Jonas, M., Simonsson, B. (1998). In: International Symposium on Hazards, Prevеntion and Mitigation of Industrial Explosion. Eighth International Colloquium on Dust Explosions. Illinois, 171–174.

Loeb, L. (1963). Static electrification. State Energy Publishing House [In Russian].

Mountain Encyclopedia. (1989). V. 4. Soviet encyclopedia [In Russian].

Naumov, G.B., Naumov, V.B. (1980). Inclusions in minerals as a source of information in the study of geological processes. Collection of scientific papers. Nauka, 178–195 [In Russian].

Nikolaev, N.I. (1988). Recent tectonics and geodynamics of the lithosphere. Nedra [In Russian].

Roedder, E. (1987). Fluid inclusions in minerals. V.1. Nature of inclusions and methods of their research. Mir [In Russian].

Tsokelverg, N.G. (1931). The results of experimental research abroad in the field of ignition of explosive gas from friction. Coal, 71–72 [In Russian].

Yakshin, V.I. (1975). Granulated quartz is a new type of mineral raw material. Extended abstract of Doctor's thesis (Geol.-Min.): 04.00.15. Sverdlovsk [In Russian].

Zabigailo, V.E., Lukinov, V.V., Shirokov, A.Z. (1983). Outburst hazard of Donbass rocks. Naukova dumka [In Russian].

Zaburdyaev, G.S. (2005). Frictional sparking as a source of ignition of methane and ways to prevent it. Collection of scientific papers. Nauka, 206–213 [In Russian].

Завантаження

Опубліковано

17.11.2023

Як цитувати

БАРАНОВ, В., АНТІПОВИЧ, Я., & СТЕФАНКО, С. (2023). ФРИКЦІЙНІ ЯВИЩА У ВУГІЛЬНИХ ШАХТАХ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА ВПЛИВ НА ГАЗОДИНАМІЧНІ ЯВИЩА. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 3(102), 5-9. https://doi.org/10.17721/1728-2713.102.01