ПРО ЗОНАЛЬНІСТЬ ІЛЬМЕНІТОВИХ РОЗСИПІВ ІРШАНСЬКОГО РОЗСИПНОГО ПОЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ СУБПРОВІНЦІЇ РОЗСИПНОЇ ПРОВІНЦІЇ СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Автор(и)

  • О. Комлєв Київський національний університет імені Тараса Шевченка, географічний факультет, просп. Академіка Глушкова, 2, м. Київ, 03680, Україна

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2713.101.10

Ключові слова:

ільменіт, ільменітові розсипи, корінні джерела, зональність розсипів, палеорельєф

Анотація

На території України розташовані титанові і титан-цирконієві розсипні родовища світового рівня. Разом вони утворюють Українську субпровінцію розсипної провінції Східної Європи. Сюди входить і Іршанське розсипне поле розвитку ільменітових розсипів ближнього зносу. У статті наведено результати дослідження просторового співвідношення розсипів і корінних джерел, вертикальної і горизонтальної зональності речовинного складу розсипів на 9 детальних ділянках. Це дозволило виявити додаткові критерії для встановлення генезису розсипів, що важливо для проведення палеогеографічних і палеогеоморфологічних робіт. Корінними джерелами титанових розсипів Іршанського розсипного поля були переважно пластові тіла різної товщини, які представляли самостійні структури або були елементами нині зруйнованих куполоподібних структур фундаменту. Корінні тіла і розсипи в плані збігаються цілком, частково або не збігаються. Критерій збігу корінних
і розсипних тіл указує, що корисний компонент від корінних тіл до розсипних переміщувався на відстань до кількох сотень метрів. Розсипні родовища, що містяться у відкладах полтавської світи пізньоолігоцен-середньоміоценового віку, за генезисом елювіальні, елювіально-делювіальні, делювіальні, делювіально-алювіальні, пролювіальні, алювіальні. Рельєф того часу сприяв збереженню в розсипах концентрацій корисного компонента корінних джерел і їх збагаченню. Ільменітові розсипи формувались на всіх гіпсометричних рівнях давнього рельєфу, але найбільш значні – на нижньому рівні (днища і схили давніх долин). Результати аналізів гранулометричного і хімічного складу розсипів ільменіту, гранулометричного і речовинного складу відкладів, що вміщують розсипи, вивчались з урахуванням структурно-тектонічних, палеогеоморфологічних умов території. Аналізи відбирались методом інтервального опробування розрізів. За результатами їх статистичної обробки вираховувались кількісні показники, які характеризують гранулометричний і хімічний склад ільменіту. Вивчення їх дозволило у відкладах полтавської світи виявити різні типи розрізів (8 – за гранулометрією і 10 – за змінністю хімічного складу ільменіту), вертикальної і горизонтальної зональності. Отримані результати важливі для розвитку геоінформаційного моделювання розсипних родовищ і дозволяють вирішувати традиційні завдання (палеогеоморфологічні реконструкції, вплив палеорельєфу на вміст і якісний склад ільменіту, виявляти давні конседиментаційні структури, місця тектонічних інверсій).

Посилання

Geology and minerals of Ukraine. (2001). Atlas. Kyiv. [in Ukrainian]

Vasylenko, S.P. (2015) Geological structure, conditions of formation and ore content of Motronivsko-Anivske titanium-zircon placer deposit (Middle Prydniprovia). Extended abstract of Candidate's thesis (Geol.). Kyiv. [in Ukrainian]

Dodopko A.D. (1976). Weathering crusts of the Ukrainian shield. Extended abstract of Doctor's thesis (Geol.). Kyiv. [in Russian]

Dudrovich. E.Y., Mukhin. Y.M. (1977). Patterns of change in the chemical composition of ilmenite from placers of the North of Ukraine. Ancient and buried placers of the USSR. Kyiv. [in Russian]

Komliev, O.O. (1988). Historical and dynamic basin geomorphosystems of geomorphological formations of the Ukrainian shield. Extended abstract of Candidate's thesis (Geogr.):11.00.04. Kyiv. [in Russian]

Komliev O.O. (2005). Mesocainozoic valley morpholitogenesis and its influence on placer formation. Extended abstract of Doctor's thesis (Geogr.):11.00.04. Kyiv. [in Ukrainian]

Komlev, O.O., Zhilkin, S.V. (2022). Mesozoic-Cenozoic morpholithogenesis of the Ukrainian Shield (within the Irshanskoye placer field). Ukrainian Geographical Journal, 1 (117).

Kravchenko, O.A. (2016). Structural and lithological geological and genetic model of the Krasnovutskoye deposit of titanium-zircon ores. Extended abstract of Candidate's thesis (Geol.). Kyiv. [in Ukrainian]

Lysenko, O.A. (2017). Placer deposits of Ukraine. The state of development and prospects for increasing their potential. Collection of scientific works of UkrGRI, 3. [in Ukrainian]

Polkanov, Yu.A., Tsymbal, S.N. (1987). Features of the material composition of titanium and titanium-zirconium placers of Ukraine. Abstracts of VIII All-Union meeting on geology of placers. Kyiv. [in Russian]

Proskurin, G.P. (1984). Geological structure and material composition of ores of the apatite-ilmenite deposit of the Chepovychi massif. Extended abstract of Candidate's thesis (Geol.-Min.). IGFM of the USSR Academy of Sciences. Kyiv. [in Russian]

Proskurin, G.P., Kononov, Y.V., Lukinikh, A.D. (1987). Placer-forming ilmenite-bearing formations of the Korosten complex of the Ukrainian Shield. Abstracts of VIII All-Union meeting on geology of placers. Kyiv. [in Russian]

Remezova, O.O. (2011). Stratified titanium-bearing intrusives of the Korosten gabbro (northwestern part of the Ukrainian Shield). Extended abstract of Doctor's thesis (Geol.). Kyiv. [in Ukrainian]

Svivalneva, T.V. (2014). Geology and ore content of the Zlobytske alluvial ilmenite deposit. Extennded abstract of Candidate's thesis (Geol.).Kyiv. [in Ukrainian]

Tarasenko. V.S., Boyko. D.D. (1983). Mineralogical features of titanium ores of the Korosten pluton (Ukrainian Shield). Mineralogy, 5 (4). [in Russian]

Tsymbal, S.N., Polkanov, Yu.A. (1975). Mineralogy of titanium-zirconium placers in Ukraine. Kiev. [in Russian]

Tsymbal. S.N. et al. (1977). Patterns of distribution and sources of power for titanium and titanium-zirconium placers in Ukraine. Ancient and buried placers. Vol. 1. Kiev. [in Russian]

Schweiberov, S.К. (1987). Titanium placers of the northwestern part of the Ukrainian shield. Abstracts of VIII All-Union meeting on geology of placers. Kyiv. [in Russian]

Yaremenko, O.V. (2020). Geological conditions of formation and development of the Torchynske deposit of apatite-ilmenite ores of the Ukrainian Shield. Extennded abstract of Candidate's thesis (Geol.). Kyiv. [in Ukrainian]

Завантаження

Опубліковано

08.09.2023

Як цитувати

Комлєв, О. (2023). ПРО ЗОНАЛЬНІСТЬ ІЛЬМЕНІТОВИХ РОЗСИПІВ ІРШАНСЬКОГО РОЗСИПНОГО ПОЛЯ УКРАЇНСЬКОЇ СУБПРОВІНЦІЇ РОЗСИПНОЇ ПРОВІНЦІЇ СХІДНОЇ ЄВРОПИ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2(101), 68-74. https://doi.org/10.17721/1728-2713.101.10