КОМПЛЕКСНЕ ОСВОЄННЯ СУПУТНІХ КОРИСНИХ КОПАЛИН І КОМПОНЕНТІВ ВУГІЛЛЯ ЛЮБЕЛЬСЬКОГО РОДОВИЩА ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ

Автор(и)

  • І. Бучинська Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, вул. Наукова, 3-а, м. Львів, 79060, Україна
  • М. Матрофайло Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, вул. Наукова, 3-а, м. Львів, 79060, Україна
  • А. Побережський Інститут геології і геохімії горючих копалин НАН України, вул. Наукова, 3-а, м. Львів, 79060, Україна

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2713.101.09

Ключові слова:

запаси вугілля, газоносність, германієносність, комплексне використання, Любельське родовище, Львівсько-Волинський басейн

Анотація

На прикладі Любельського родовища Львівсько-Волинського кам'яновугільного басейну розглянуто можливості комплексного освоєння вугільних родовищ із перспективами видобутку супутніх корисних копалин і компонентів вугілля. Любельське родовище має значні запаси високоякісного вугілля, яке може бути використане для коксування, що буде значним внеском у розвиток енергетичної бази України. На Любельському родовищі поширене вугілля марок Ж, КЖ і К. Коксівне вугілля становить майже половину запасів родовища. Загальні розвідані запаси вугілля – 522884 тис. т. Значна дегазація вугленосної товщі сукупно з високими технологічними якостями вугілля є причиною підвищеного інтересу до Любельського родовища.
У південній його частині на полях шахт Любельська No 1 і 2, у межах глибин залягання основних робочих пластів, газ майже відсутній. Але вугільні пласти v6, п06, п7, п71, п7в, п8, п9 залягають у метановій газовій зоні на полях шахт Любелюські No 1–4 та характеризуються високою природною газоносністю – від 9,60 до 30,70 м3/т с.б.м. Метанова газова зона занурюється в бік донної частини Карівської синкліналі. Під час проєктування вуглевидобутку на глибоких горизонтах Любельського родовища необхідно брати до уваги їхню газоносність і враховувати можливість дегазації вугільних пластів. Вугільний газ може розглядатися як самостійна копалина, видобування якої можливе в достатніх об'ємах та економічно доцільне. Вугілля Любельського родовища може також бути придатним як сировина для видобутку германію. Так, підраховані запаси германію за фактичним вмістом в енергетичному вугіллі ділянки Любельська No 3 за категорією С2 становили 248,41 т. За окремими пробами концентрації галію, ванадію і кобальту досягають рівня умовно промислових, але не можуть використовуватися. Проєктуючи економічно вигідні технологічні схеми вуглевидобутку, потрібно враховувати весь комплекс показників щодо освоєння супутніх корисних копалин і компонентів вугілля.

Посилання

Antsyferov, A.V., Golubev, A.A., Kanin, V.A. et al. (2010). Gas content and methane resources of coal basins of Ukraine. Vol. 2. Donetsk: Weber Publishing House (Donetsk branch), 478. [in Russian]

Buchynska, I.V. Shevchuk, O.M. (2020). Indtegrated development of Lyubelya field of the South-Western coal-bearing region of the Lviv-Volyn Basin. Modern problems of mining geology and geoecology: a collection of abstracts of the International scientific conference, Kyiv, December 10–11, 2020, 58–61. [in Ukrainian]

Buchynska, I.V., Lazar, G.I. (2019). Germanicity of coal of the Lyubelya deposit of the Lviv-Volyn basin. Achievements and prospects for the development of geological science in Ukraine: a collection of abstracts of a scientific conference dedicated to the 50th anniversary of the M.P. Semenenko Institute of Geochemistry, Mineralogy and Ore Formation, Kyiv, May 14–16, 2019, Vol. 2, 31–32. [in Ukrainian]

Buchynska, I.V., Lazar, G.I., Savchynsky, L.O., Shevchuk, O.M., Kruglova, R.M. (2015). Geochemistry of germanium in the coal of the Lviv-Volyn coal basin. Geology & Geochemistry of Combustible Minerals, 1–2 (166-167), 32–39. [in Ukrainian]

Buchynska, I.V., Matrofailo, M.M. (2021). Prospects for increasing the mineral resource base of the Lviv-Volyn coal basin. Mining geology and geoecology, 1, 5–23. http://journal.geoekomine.com.ua/article/view/234260 [in Ukrainian]

Buchynska, I.V., Yavny, P. M., Knysh, I.B., Shevchuk, O.M. (2011). Coal content and distribution of coal gases in the Lower Carboniferous section of the Lyubelya deposit of the Lviv-Volyn basin. Geology & Geochemistry of Combustible Minerals, 3–4 (156-157), 57–67. [in Ukrainian]

Byk, S.I., Uziuk, V.I., Lazar, V.O., Anenkov, V.A. (2000). Ecological and biochemical features of coal waste of the Lviv-Volyn basin. Coal of Ukraine, 7, 22–23. [in Ukrainian]

Ivantsiv, O.E., Lyzun, O.O., Kuhar, Z.Y. (1999). Geological, ecological and social problems of the Lviv-Volyn coal basin. Geology & Geochemistry of Combustible Minerals, 2, 20–28. [in Ukrainian]

Kostyk, I.O., Buchynska, I.V., Poberezhskyy, A.V. (2021). Classification of coal reserves of Tyaglivsky and Lyubelya deposits of the South-Western coal-bearing district of the Lviv-Volyn basin according to the main natural indicators. Geological Journal, 1 (374), 53–69. DOI: https://doi.org/10.30836/igs.1025-6814.2021.1.214013 [in Ukrainian]

Kravtsov, A.I., Lidin, G.D. (1980). Gas migration and gas zoning. In: Gas content of coal basins and deposits in the USSR. Moscow: Nedra, 56–73. [in Russian]

Kushniruk, V.A. (1978). Gas content of the coal-bearing strata of the Lvov-Volyn coal basin. Kiev: Naukova dumka, 120. [in Russian]

Lelyk, B.I., Shulga, V.F. (1991). Peculiarities of distribution of liquid and scattered elements in the coal-bearing formation of the Lviv-Volyn basin. Extra USSR Academy of Sciences, 1, 70–73. [in Ukrainian]

Lelyk, B.I., Stepanenko, Ya.G., Dmytrenko, M.V. (1995). Relevance of geoecological research of waste enterprises of the Lviv-Volyn basin. Coal of Ukraine, 12, 16–17. [in Ukrainian]

Matrofailo, M.M., Buchynska, I.V., Poberezhskyy, A.V. (2017). Origin and distribution of hydrocarbon gases in coal-bearing deposits of the Lviv-Volyn coal basin. Geology & Geochemistry of Combustible Minerals, 3–4 (172–173), 87–105. [in Ukrainian]

On approval of the Instruction on the content, design and procedure for submission to the SCC of Ukraine of materials on geological and economic assessment of coal and oil shale reserves. (1997). Order of the SC of Ukraine on mineral reserves at the State Committee of Geology of Ukraine of October 3, 1997, No. 83. Kyiv. http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/REG2303.html [in Ukrainian]

Pavlyuk, M.I., Poberezhskyy, A.V., Buchynska, I.V. (2015). Prospects for the development of the coal-mining complex of the Lviv-Volyn basin (Lyubelya deposit). Geology of combustible minerals: achievements and prospects: materials of the international scientific conference, Kyiv, September 2–4, 2015, 61–65. [in Ukrainian]

Sokorenko, S., Kostyk, I., Matrofailo, M. (2011). Features of modern natural gas potential of coal seams and coal-bearing rocks of the Lyubelya coal deposit of the Lviv-Volyn basin. Geologist of Ukraine, 2 (34), 81–89. [in Ukrainian]

Vivcharenko, O.V. (2014). Restructuring of coal industry in Ukraine. Min. miner. depos., 8 (1), 7–12. https://doi.org/10.15407/mining08.01.007

Yudovich, Ya.E., Ketris, M.P., Merts, A.V. (1985). Elements-impurities in fossil fields. Leningrad: Nauka, 239. [in Russian]

Завантаження

Опубліковано

08.09.2023

Як цитувати

Бучинська, І., Матрофайло, М., & Побережський, А. (2023). КОМПЛЕКСНЕ ОСВОЄННЯ СУПУТНІХ КОРИСНИХ КОПАЛИН І КОМПОНЕНТІВ ВУГІЛЛЯ ЛЮБЕЛЬСЬКОГО РОДОВИЩА ЛЬВІВСЬКО-ВОЛИНСЬКОГО БАСЕЙНУ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2(101), 62-67. https://doi.org/10.17721/1728-2713.101.09