ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ОСНОВНИХ РУДОУТВОРЮВАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ФІЛІЗЧАЙСЬКОГО РОДОВИЩА ПІВДЕННОГО СХИЛУ ВЕЛИКОГО КАВКАЗУ

Автор(и)

  • Н. Саттар-заде Бакинський державний університет, Вул. З. Халілова, 33, Баку AZ 1148, Азербайджан
  • Н. Імамвердієв Бакинський державний університет, Вул. З. Халілова, 33, Баку AZ 1148, Азербайджан

DOI:

https://doi.org/10.17721/1728-2713.101.06

Ключові слова:

Філізчайське родовище, південний схил Великого Кавказу, 3D модель елементів, Leapfrog GEO, розподіл цинку, свинцю, міді, срібла

Анотація

Досліджено розподіл основних рудоутворювальних компонентів Філізчайського родовища південного схилу Великого Кавказу. 3D модель елементів корисних копалин Філізчайського родовища виконана за допомогою програми "Leapfrog GEO". Аналіз карти ізотовщин чітко показує, що найбільшою потужністю характеризується східний фланг більш глибокої, пологоспадної частини покладу, де її потужність перевищує середнє значення цього параметра по родовищу. Встановлено, що розподіли цинку і свинцю практично повторюють один одного. Західна половина корпусу різко відрізняється від східної стабільно високим (більшим за середнє значення) вмістом. Переважна більшість мінімумів концентрації цинку і майже всі мінімуми свинцю розташовані у східній половині, яка зазвичай характеризується низьким вмістом цих елементів. Відповідно до розподілу концентрації міді родовище дуже чітко розділене на дві частини: південно-східна частина є більш товстою та багатшою, а північно-західна частина має відносно меншу товщину та вміст елементу нижчий за середній по родовища. Порівняння карт ізоконтенту срібла та свинцю свідчить про тісний зв'язок обох елементів та подібний характер їхнього просторового розподілу на родовищі. Так само, як і для свинцю, в ньому можна загалом виділити дві частини, які відрізняються одна від одної інтенсивністю мінералізації срібла – північно-західна більш багата і південно-східна відносно бідніша. Межа між цими частинами в основному повторює межу, визначену для свинцю, не тільки за просторовим положенням, але й за основними деталями контуру. Усі максимуми срібного зруденіння розташовані в північно-західній половині поля, більшість з них – на верхніх горизонтах. За ступенем інтенсивності прояву цинкової, свинцевої та срібної мінералізації на родовищі можна виділити дві частини: більш багату західну – де зосереджені майже всі максимуми, і біднішу східну, на яку припадає більшість мінімумів. Границя між ними проходить приблизно в середній частині тіла від верхнього до нижнього горизонтів; вона майже збігається з напрямком її падіння і виділяється складними обрисами. Часта повторюваність ізоліній вмісту цинку і свинцю, близьке просторове розташування центрів їх максимумів свідчить про тісний позитивний зв'язок між ними.

Посилання

Agayev, S.A., Velizade, S.F., Novruzov, N.A. (2005). Lead-zinc deposits of the Southern slope of the Greater Caucasus. In book: Geology of Azerbaijan. Vol.6. Minerals. Baku: Nafta-Press, 159–201.

Agayev, V.B. (1979). Stratigraphy of the Jurassic deposits of the Azerbaijani part of the Greater Caucasus. Extended abstract of Doctor's thesis (Geol.-Min.). Baku.

Baba-zade, V.M., Agayev, S.A. (1999). The peculiarities of the structural conditions of localization and morphology of the ore deposit of the Filizchay field. Baku University, Series of natural sciences, 1, 91–108.

Baba-zade, V.M., Agayev, S.A., Chelabi, G.A. et al. (2005). Lead and zinc. Metallogenic province of the Greater Caucasus. In book: Mineral resources of Azerbaijan. Baku: Ozan, 294–340.

Baba-Zade, V.M., Kekeliya, S.A., Abdullayeva, Sh.F. and others (2017). Ore deposits of the central segment of the Alpine mountain-fold belt and problems of their genesis (Greater and Lesser Caucasus, Eastern Pontides). Baku: CBS.

Emsbo, Poul, Seal, R.R., Breit, G.N., Diehl, S.F. (2010). Sedimentary exhalative (sedex) zinc-lead-silver deposit model. U.S. Geological Survey Scientific Investigations Report, 5070, 57, http://dx.doi.org/10.3133/sir20105070N

Geology of Azerbaijan. (2005). Vol. 4. Tectonics. Alizade, A.A. (Ed.). Baku: Nafta-Press.

Geology of Azerbaijan. (2007). Vol. I. Stratigraphy. Part 2. Mesocenozoic. Alizade, A.A. (Ed.). Baku: Nafta-Press.

Goodfellow, W.D., Lydon, J.W. (2007). Sedimentary exhalative (SEDEX) deposits. In: Goodfellow, W.D. (Ed.) Mineral deposits of Canada: a synthesis of major deposit types, district metallogeny, the evolution of geological provinces, and exploration methods. Geological Association of Canada Special Publication, 5, 163–183.

https://en.wikipedia.org/wiki/Sedimentary_exhalative_deposits

https://www.leapfrog3d.com

https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/ex-halative-deposit

Imamverdiyev, N.A., Baba-zadeh, V.M., Mursalov, S.S., Valiyev, A.A., Mansurov, M.I., Abdullayeva, S.F. (2021). New perspective Reza gold deposit (Gedabek ore district, Lesser Caucasus, Azerbaijan). Journal of Geology, Geography and Geoecology, 30, 1, 53–64. doi.org/ 10.15421/112106

Kangerli, T.N. (2009). Tectonic layering of the Alpine cover of the Greater Caucasus within Azerbaijan. Extended abstract of Doctor's thesis (Geol.-Min.). Baku.

Kurbanov, N.K. (1982). The main formation stages of the combined copper-polymetallic fields and their relationship with the evolution stages of the Alpine terrigenous geosyncline of the Greater Caucasus. Proceedings of TsNIGRI (Central Geological Research Institute). M.: is. 168, 3–18.

Kurbanov, N.K. (1986). Formation conditions and location regularities of the stratiform pyrite-polymetallic deposits of the terrigenous eugeosynclines (on the example of the Alpine province of the Greater Caucasus). Extended abstract of Doctor's thesis (Geol.-Min.). Moscow.

Lobanov, K.V., Yakubchuk A.S. (2014). Besshi-Type VMS Deposits of the Rudny Altai (Central Asia). Creaser Economic Geology, 109, 1403–1430.

Lobanova, K.V., Nekosb, V.V. (2017). SEDEX type deposits – the most important source of Zn, Pb and Ag in the world. Brief world review. Prospects of Russia and Krasnoyarsk region. Engineering & Technologies, Siberian: Journal of Siberian Federal University, 10 (7), 881–907.

Novruzov N.A. (2016). Geochemistry of stratiform pyrite deposits in the Eastern segment of the Greater Caucasus. Baku: Nafta-Press.

Novruzov, N.A. (2011). Admixture-elements and their use as geochemical indicators for search of the buried pyrite ores in the Greater Caucasus (Azerbaijan). Mashad: Iranian Journal of Earth Sciences, 3 (2), 91–97.

Novruzov, N.A. (2011). The geochemical features of terrigenous host rocks at massive sulfide deposits in the eastern Caucasus. Lithology and Mineral Resources, 46 (5), 419–426.

Novruzov, N.A., Sattar-zade, N.A. (2019). The distribution peculiarities of the main ores components in the three-dimensional space of Filizchay field (Greater Caucasus). In col.: Problems of geology and expansion of the mineral resource base of Eurasia countries. The Institute of Geological Sciences named after K.I Satpaev, Almaty, p. 195–200.

Novruzov, N.A., Sattar-Zade, N.A. (2019). The main features of the mineralogical and geochemical peculiarities of the Filizchay field ores (Azerbaijan). National Geology, 2, 50–54.

Sattar-zade, N.A., Imamverdiyev, N.A. (2022). Geochemical peculiarities and deposit zoning of the Filizchay pyrite-polymetallic field (Southern slope of the Greater Caucasus). Proceedings of the higher educational institutions –North Caucasus region.

Smirnov, V.I. (1967). Correlation between sedimentary and hydrothermal processes during pyrite ores formation in the Jurassic flyschoids of the Greater Caucasus. Report USSR Academy of Sciences, 177, 1, 179–181.

Завантаження

Опубліковано

08.09.2023

Як цитувати

Саттар-заде, Н., & Імамвердієв, Н. (2023). ОСОБЛИВОСТІ РОЗПОДІЛУ ОСНОВНИХ РУДОУТВОРЮВАЛЬНИХ КОМПОНЕНТІВ ФІЛІЗЧАЙСЬКОГО РОДОВИЩА ПІВДЕННОГО СХИЛУ ВЕЛИКОГО КАВКАЗУ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія, 2(101), 43-50. https://doi.org/10.17721/1728-2713.101.06