Мета та проблематика

Метою журналу «Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Геологія» є публікація рецензованих дослідницьких статей, які містять оригінальні наукові результати зі спеціальності 103 “Науки про Землю” (входить до категорії "А" МОН України).

Види публікацій: оригінальні дослідницькі статті. 

Завдання журналу

  • розвиток вітчизняного наукового потенціалу та інтеграція його у світовий науковий простір; 
  • сприяння ефективній публічній комунікації вчених,  якісному донесенню, офіційному визнанню та популяризації результатів наукових досліджень;
  • оприлюднення матеріалів нових пріоритетних наукових досліджень українських учених і міжнародної наукової спільноти, що висвітлюють регіональні та фундаментальні геологічні проблеми.

Проблематика публікацій:

  • Загальна та історична геологія

  • Геофізика

  • Мінералогія, геохімія та петрографія

  • Геологія родовищ корисних копалин

  • Гідрогеологія, інженерна та екологічна геологія

  • Геологічна інформатика