Склад рецензентів

До рецензування запрошуються провідні фахівці з усього світу, тематика досліджень та публікацій яких найбільш близько відповідає поданому рукопису. Головний редактор призначає відповідальним за поданий рукопис члена редакційної колегії, який потім залучає необхідного рецензента.